• 2018-09-21
  två stycken mjölkkor som tittar in i kameran
  Mindre fosfor i fodret minskade kalvningsförlamning
  Genom att sänka fosfornivån i fodret till lägsta möjliga nivå gav positiva värden för kalciumbalansen hos mjölkkor i senare delen av dräktigheten och i tidig laktation, visar en tysk studie. Det i sin tur minskar risken för kalvningsförlamning.
  Läs mer
 • 2018-09-18
  Markprofil en och en halv meter djup som visar markens alla lager av matjord och sedan leror.
  Gropen flyttar till Öjebyn
  Den 15-16 augusti pågick Öjeby Lantbruksmässa utanför Piteå i Norrbotten. Ett stort antal lantbrukare och andra intresserade var på plats. Greppa Näringen var också där och hjälpte till att gräva en grop.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  mjölkkor som står vid foderbordet
  Mjölkproduktionens klimatpåverkan har minskat genom åren
  Var det bättre förr? En grupp forskare i USA har jämfört miljöpåverkan av mjölkproduktion för åren 1944 och 2007. Mycket har ändrats och bland annat har klimatfotavtrycket per kg mjölk minskat med 41 procent samtidigt som kornas totala klimatgasavgång är lägre trots att mycket mer mjölk produceras.
  Läs mer
 • 2018-09-04
  två svartvita mjölkkor som står och idisslar
  Specialisering är ett problem för Östersjön
  Att gårdar specialiserat sig på djurhållning och växtodling har gjort att djurhållning med tiden koncentrerats till vissa områden. Det leder till högre överskott av näringsämnen i dessa områden vilket är en miljörisk enligt en ny forskarrapport.
  Läs mer