• 2019-03-19
  Klimatfenomen bestämmer årets näringsläckage
  Klimatfenomen bestämmer årets näringsläckage
  Förhållanden under vintern är avgörande för markens näringsläckage, något som i sin tur styrs av ett storskaligt klimatfenomen som kallas nordatlantiska oscillationen. Det här är viktiga samband som vi behöver vara uppmärksamma på i ett framtida klimat, skriver Barbro Ulén, en av forskarna bakom en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Avel på förbättrad fodereffektivitet kan minska klimatpåverkan
  Avel på förbättrad fodereffektivitet kan minska klimatpåverkan
  Fodereffektivitet har en genetisk variation och därmed finns det möjlighet att förbättra den och i slutändan öka lönsamheten och minska klimatpåverkan i mjölkproduktionen.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Årets Greppa-bonde och eldsjäl!
  Årets Greppa-bonde och eldsjäl
  Greppa Näringen i Östergötland ger varje år ut Årets Greppa-bonde och Greppa-rådgivare i anslutning till LRF Östergötlands regionstämma. Detta år fick bröderna Erik och Johan Sjölander titeln för sitt miljö- och klimatarbete. Rådgivaren Jonna Wiklund, från Hushållningssällskapet, blev uppmärksammad för sin Greppa-rådgivning.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Potpurri av nya danska kväveförsök
  Potpurri av nya danska kväveförsök
  De senaste danska kväveförsöken är intressanta och bekräftar befintlig kunskap – men ibland förvånar de istället, bland annat när det gäller hur mycket av kvävegivan på marginalen som utlakas och vart kvävet tar vägen i marken.
  Läs mer