• 2018-05-18
  Miljardbelopp behöver investeras i dränering
  Miljardbelopp behöver investeras i dränering
  Det behöver investeras 1 miljard kronor om året i dränering av jordbruksmark för att möta framtidens förändrade klimat med ökade vattenflöden. Det skriver Jordbruksverkets i en utredning som utförts på uppdrag av regeringen.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Så kan jordbruket lagra mer kol i marken
  Så kan jordbruket lagra mer kol i marken
  Många är eniga om att det finns stor potential att binda in mer kol i åkermark för att öka både bördighet och motverka klimatförändringar – men det saknas fortfarande mycket kunskap om hur olika odlingsmetoder påverkar markens kolinnehåll. I en ny rapport har MISTRA EviEM (Mistras råd för evidensbaserad miljövård) sammanställt den kunskap som finns på området.
  Läs mer
 • 2018-05-11
  Fodrets klimatavtryck är en viktig del av köttproduktionens miljöpåverkan
  Fodrets klimatavtryck är en viktig del av köttproduktionens miljöpåverkan
  Det behövs en kvalitetssäkrad gemensam databas för fodrets miljö- och klimatpåverkan. Det rådde det stor enighet om när foderproducenter, forskare, rådgivare och branschorganisationer deltog i seminariet ”Hållbara foderprodukter och klimatavtryck” i Göteborg i mitten av april.
  Läs mer
 • 2018-05-08
  Så tillämpas nya forskningsresultat om integrerat växtskydd i praktiken
  Så tillämpas nya forskningsresultat om integrerat växtskydd i praktiken
  Mellan 2009 och 2014 satsades ungefär 100 miljoner kronor i 110 forskningsprojekt inom integrerat växtskydd finansierade av Stiftelsen lantbruksforskning och Jordbruksverket. I höstas kom en syntesrapport som utvärderar vilka praktiska tillämpningar som forskningen lett fram till. Nu finns även filmer och intervjuer från ett seminarium där rapporten presenterades.
  Läs mer