• 2018-12-18
  mjölkkor som står vid foderbordet
  Mer pengar föreslås till optimerad utfodring
  Naturvårdsverket föreslår mer pengar till Greppa Näringens rådgivning om utfodring. Syftet är att minska eventuell överdosering av kväve med råprotein till mjölkkor. Det skulle minska ammoniakavgången från gödseln och det behöver Sverige göra enligt EUs Takdirektiv.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Framsidan på rekommendationer för gödsling och kalkning 2019
  Nya rekommendationer för gödsling och kalkning
  Nu finns en uppdaterad version av broschyren Rekommendationer för gödsling och kalkning inför 2019. I den nya upplagan hittar du bland annat uppdaterade rekommendationer för kvävegödsling till spannmål och vall utifrån aktuella priser och nya försöksresultat.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  moget vete under blå himmel
  Ny balansberäkning för svensk åkermark
  I SCBs nya beräkning av kväve- och fosforbalans för svensk åkermark redovisas ökat kväveöverskott på grund av mer mineralgödsel och mer fixering från ärter, bönor och klöver. Men sedan 1995 har både överskott och kväveutlakning minskat med en tredjedel.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Traktor med gödseltank med slangspridning på släp
  Nya fosforgödselräkenskaper i Danmark
  I den nya danska Livsmedelsstrategin görs gödselspridningsreglerna om och skärps. Det nya taket för tillåten fosforgödsling på gris- och mjölkgårdar blir 35 respektive 30 kg fosfor per hektar. Det kan jämföras med den svenska regeln på max 22 kg fosfor per hektar.
  Läs mer