Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Östergötlands län

Foto: Maria Källming

Kurser

2018

16 maj
Lantbrukardag 2018 –
Tema: vall, bete och utfodring

 • Odla det vallfoder dina djur vill ha.
 • Utnyttja stallgödseln optimalt med rätt tajming och spridnings­teknik.
 • Få djuren att växa på betet och gynna den biologiska mångfalden. Samtidigt!
 • Östgötska foderstater till friska, klimatsmarta och lönsamma idisslare.
 • Spara energi och sänk dina produktionskostnader.

Plats: Vimarka, Linköping
När: onsdag 16 maj
Tid: 10–14.30
Landshypotek bjuder på lunch.
Anmälan senast 9 maj
Anmäl dig i Jordbruksverkets kurskatalog senast onsdag 9 majlänk till annan webbplats eller på e-post till lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Har du frågor? Kontakta oss!
Maria Källming 010-223 55 11
Maria Bergman 010-223 55 18
Pia Martikainen 010-223 54 97

 

7 juni

Miljöhänsyn vid hästhållning

För dig som vill ha kunskaper om hur du på bästa sätt sköter rasthagar, hanterar stallgödsel och är väl förbered inför en miljötillsyn. Kursen är till för alla som på något sätt är involverade i hästhållning, oavsett om du är hästägare, har inackorderingsstall eller tar emot hästgödsel för spridning på din åkermark.

Plats: Evertsholms Gård, Söderköpings kommun
När: torsdag 7 juni
Tid: 17–19.30

Medverkande: Petra Nilsson, LRF Konsult, Marie Magnusson, Miljökontoret Söderköping och Valdemarsvik.
Anmälan senast 1 juni
Du anmäler dig senast fredag 1 juni till petra.nilsson@lrfkonsult.se, eller på telefon 011- 19 49 27, 070-290 49 27.

Under dagen ingår fika! Kom ihåg att uppge eventuella allergier.
Max antal deltagare för dagen är 15 personer. Så först till kvarn!


19 juni
Precisionsodling – teknik för alla!

En praktiskt inriktad träff i fält.

 • Vad ser du i fält jämfört med CropSAT?
 • Nollrutor.
 • Styrning av gödningsspridare och spruta via CropSAT.
 • Test av kantspridningsutrustning.

Plats: Björkåkla Vårdsberg, sydost om Linköping
När: tisdag 19 juni
Tid: 13–16

Medverkande: Christer Johansson och Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen, Jordbruksverket och Cecilia Retzman, länsstyrelsen.
Anmälan senast 14 juni
Anmäl dig i Jordbruksverkets kurskatalog senast torsdag 14 juni.länk till annan webbplats

Har du frågor? Hör av dig till cecilia.retzman@lansstyrelsen.se eller 010-223 55 13.

 

26 juni
Holistiskt bete

Bete med fler djur, färre maskiner och bättre ekonomi. Välkomna till en kursdag där vi diskuterar ett annorlunda sätt att sköta betesmarker. Mycket djur i högt gräs på liten yta men under kort tid. En betesmetod som man använder utomlands och kan vara intressant även för oss.

Tomas Torsein använder sig av denna betesmetod till sina angusdjur på gården utanför Falköping och delar med sig av teori såväl som praktisk erfarenhet om holistiskt bete. Medverkar gör även Erik Andersson, lantbrukare på Bergs gård och Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd.

Plats: Bergs gård, Sonstorp
När: tisdag 26 juni
Tid:
9.30–14
Anmälan senast 19 juni
Anmäl dig senast tisdag 19 juni till margareta.dahlberg@lantbruksrad.se eller 0706-22 65 11.
Ta med din egen förmiddagsfika! Vi ordnar en lättare lunch.


27 augusti
Miljöhänsyn vid hästhållning

Plats: Stall Bjärka Säby, Linköpings kommun
När: måndag 27 augusti
Tid:
11–14
Medverkande: Petra Nilsson, LRF Konsult, och medarbetare från Miljökontoret i Linköpings kommun.
Anmälan senast 20 augusti
Du anmäler dig senast måndag 20 augusti till petra.nilsson@lrfkonsult.se, eller telefon 011- 19 49 27, 070-290 49 27. Under dagen ingår fika! Kom ihåg att uppge eventuella allergier.
Max antal deltagare för dagen är 15 personer. Så först till kvarn!

Åhörarkopior från seminarium 12 februari i Linköping, Vreta Kluster: Ökad bördighet med smart management – växtföljder, jordbearbetning och etablering.

Föreläsare:

Kontakt

Tfn. 010-223 55 11

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Information

 • Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.
 • Eventuell förtäring serveras till självkostnadspris. Har du förslag på en gruppaktivitet som du vill att vi ska ordna så hör gärna av dig till oss på Länsstyrelsen.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp