Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Kontakt

Vi kan hjälpa dig med dina frågor som gäller Greppa Näringen.

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen

Stina Olofsson

Projektledare. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

stina.olofsson@jordbruksverket.se, 040-41 52 31

Sara Stjernholm, kommunikationsansvarig Greppa Näringen

Sara Stjernholm

Kommunikationsansvarig. Placerad på LRF, Stockholm.

sara.stjernholm@lrf.se, 08-787 51 49

Sofie Logardt

Sofie Logardt

Föräldraledig webbredaktör. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

 

Pernilla Kvarmo

Pernilla Kvarmo

Utbildningsansvarig. Placerad på Jordbruksverket, Linköping.

pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se, 036-15 85 11

Cecilia Linge

Cecilia Linge

Beräkningsverktyget VERA. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

cecilia.linge@jordbruksverket.se,
040-41 52 89

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Administratör. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

katarina.mattsson@jordbruksverket.se, 040-41 52 85

Maria Stenberg

Maria Stenberg

Klimat- och kvävefrågor. Placerad på Jordbruksverket, Skara.

maria.stenberg@jordbruksverket.se,
036-15 81 16 

Maria Fermvik

Maria Fermvik

Ekonomi- och databasansvarig. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

maria.fermvik@jordbruksverket.se, 040-41 52 46

Ulrika Listh

Ulrika Listh

Växtnäringsbalanser. Placerad på Jordbruksverket, Uppsala.

ulrika.listh@jordbruksverket.se,
036-15 63 41

Johan Malgeryd

Johan Malgeryd

Stallgödsel- och fosforfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Linköping.

johan.malgeryd@jordbruksverket.se, 036-15 85 12, 070-201 95 59

Katarina Börling

Katarina Börling

Rekommendationer för gödsling och kalkning. Placerad på Jordbruksverket, Uppsala.

katarina.borling@jordbruksverket.se,
036-15 89 30, 070-645 93 74

Lis Eriksson

Lis Eriksson

Klimat- och husdjursfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Skara.

Lis.Eriksson@jordbruksverket.se,
036-15 61 33


Hans Nilsson

Mullhalt och bördighetsfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

hans.nilsson@jordbruksverket.se,
040-41 52 86

Postadress

Brev: Box 12, 230 53 Alnarp

Paket: Elevenborgsvägen 4, 230 53 Alnarp

Projektmål

Greppa Näringens mål är:

  • minskade utsläpp av klimatgaser
  • minskad övergödning
  • säker användning av växtskyddsmedel

Relaterade nyheter

Länkar

Projektsamarbeten

Greppa Näringen samarbetar med flera andra projekt, till exempel Säkert Växtskydd och Baltic Deal Bridge.

Besök sakertvaxtskydd.se

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp