Programmet VERA

Hösten 2015 lanserade Jordbruksverket beräkningsprogrammet VERA. VERA ersätter Cofoten/Stank in Mind, för rådgivning mot ett hållbart lantbruk.

Ladda hem VERA

Lagstiftningsrapporten, ny stallgödselrapport hösten 2018

Nu lanserar vi en ny stallgödselrapport i VERA. Rapporten, som vi kallar Lagstiftningsrapporten, ska komplettera Rådgivningsrapporten.
Lagstiftningsrapporten ska vara ett stöd när du använder VERA som underlag vid till exempel en Miljökonsekvensbeskrivning eller vid tillståndsprövning.

De stora nyheterna i den här rapporten är att du får fram antal djurenheter, du får en mer detaljerad tabell över beräkningen av spridningsareal och du får alla ammoniakförluster samlade. Dessutom får du fram ammoniakförlusterna även i kg ammoniak.

Gödselkalkylen - en ny beräkningsdel sommaren 2018

I Gödselkalkylen kan du beräkna den ekonomiskt mest optimala spridningstidpunkten utifrån näringsinnehåll på gödseln, kostnader för markpackning, spridning och transport. Resultatet kommer ut i en rapport på tre sidor. Du kan också lägga till andra organiska gödselslag som till exempel inköpt biogödsel eller slam.

I det uppdaterade miljöindex tar vi hänsyn både till risk för kväveutlakning, denitrifikation men även risk för fosforförluster. Miljöindex presenteras i rapporten med glada gubbar i grönt till sura gubbar i rött.

Stallgödselkalkylen finns sedan tidigare som en separat tjänst på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och den kommer finnas kvar. Än så länge har vi endast byggt in den uppdaterade Gödselkalkylen i VERA men vi planerar för en uppdaterad version även på webben. 

Energikartläggning i VERA

Energikartläggning används inom Energikollen. Med tydliga avgränsningar och instruktioner får du som användare möjlighet att höja kvaliteten i din rådgivning. I rapporten i Energikartläggningen får du fram ett rådgivningsbrev som du kan redigera.

Användningsområden

Programmet är lätt att använda men det gäller att du är noggrann vid inmatningen av data så att resultatet går att tolka. Programmet kan också användas som underlag vid miljöprövningar eller annan miljöinriktad rådgivning.

Kostnad och villkor

En licens för VERA kostar 1 000 kr exkl. moms för dig som inte är rådgivare i Greppa Näringen.

En licens får användas inom ett arbetsställe (kontor, skola eller liknade) enligt det avtal som båda parter undertecknar vid köp av programmet. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som VERA kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. Du beställer programmet genom att maila till vera@jordbruksverket.se.

Rapportera in beräkningar i GNW-adm

Du rapporterar in rådgivningar som är gjorda i VERA direkt i GNW-adm.

Exportera beräkningar från VERA till GNW-adm

För att exportera kundens alternativ från VERA, gå till alternativ och markera det alternativ du ska exportera. Tryck på knappen "Skapa exportfil till Greppa". Öppna GNW-adm och importera samma fil där.

Gå en distanskurs om VERA

Du kan gå en distanskurs om VERA. Den handlar om växtnäringsbalanser, stallgödselberäkningar, gödslingsplan och utlakningsberäkningar.
Läs mer om kursen på sidan Grundkurs för VERA.

Flera kort för samma produkt i växtnäringsbalansen

Om du har flera produkter med samma namn är det bästa om du istället lägger det andra som egna produkter. Annars finns det en risk att enbart ett av produktkorten visas i växtnäringsbalansen i GNW-adm. Däremot kommer all data kommer med i importen. Rätt värden visas alltså i VERA men fel i GNW-adm. Vi ska se till att felet rättas under 2018.

Sidan uppdaterad 2018-09-27 av Pernilla Kvarmo
Samarbetspartners EU Jordbruk- och Landsbygdsutveckling Länsstyrelsernas hemsida LRF:s hemsida Jordbruksverkets hemsida

Greppa är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera andra rådgivningsorganisationer i Sverige.

Greppa Näringen
Telefon växel 0771-57 34 56
E-post info@greppa.nu
Kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kakor (Cookies)