Greppa Näringens administrativa system

Viktig information om inloggning

Från 18 januari 2018 sker inloggning i det administrativa systemet med Bank-ID, mobilt Bank-ID eller annat e-leg. Är du rådgivare och saknar möjlighet att logga in på detta sätt, skicka ett mejl till maria.fermvik@jordbruksverket.se så hittar vi en lösning.

Dina personuppgifter

De uppgifter om dig som finns registrerade används av projektets parter – Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF – för uppföljning av utförd rådgivning och kursdeltagande, till exempel i samband med upphandling och nöjdhetsundersökningar. De används även för att kontakta dig rörande rådgivning, kommande utbildningar och annan information som rör projektet Greppa Näringen. Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats greppa.nulänk till annan webbplats

Anmälan av nya rådgivare

Nya rådgivare anmäler sig dels till samordnaren på länsstyrelsen och dels till Greppa Näringen på en särskild blankett. Det räcker alltså inte att varje regional länsstyrelse har med nya rådgivare på rådgivarlistan vid upphandlingen. Blanketten skickar rådgivaren ifylld till oss på Greppa Näringen.

Kontaktuppgifter till länens samordnare hittar du på Greppa Näringens regionala sidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta blanketten för att anmäla nya rådgivare och fyll i uppgifter.PDF

Skicka ifylld blankett till Greppa Näringen:
Greppa Näringen, Jordbruksverket
Box 12
230 53 Alnarp

Information om Greppa Näringens administrativa system

Här hittar du Greppa Näringens administrativa system, även kallat GNW-adm.

Syftet med GNW-adm är att:

  • dokumentera vilken rådgivning lantbrukarna fått
  • att underlätta administrationen
  • att samla in uppgifter för statistik och utvärdering

I systemet kan du som rådgivare registrera dina rådgivningar, mata in rådgivningsplan och importera exportfiler från VERA. I systemet kan sedan en rekvisition skapas och en förteckning över vilka lantbrukare som ingår i rekvisitionen skrivas ut.

Obs: Rekvisition till länsstyrelsen sker inte automatiskt i detta system!

Greppa Näringens administrativa system ger dig däremot en möjlighet att skriva ut den information som ska ingå i rekvisitionen.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 av Maria Fermvik
Kontaktinformation
Samarbetspartners EU Jordbruk- och Landsbygdsutveckling Länsstyrelsernas hemsida LRF:s hemsida Jordbruksverkets hemsida

Greppa är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera andra rådgivningsorganisationer i Sverige.

Greppa Näringen
Telefon växel 0771-57 34 56
E-post info@greppa.nu
Kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kakor (Cookies)